Методиката за изчисляване на хранителни и енергийни стойности

Методиката за изчисляване на хранителни и енергийни стойности е неизменна част от документацията по безопасност на храните на обекта. Тя показва начина, по който са изчислени стойностите, декларирани в технологичната документация и на етикета. В нея са описани последователността на стъпките за изчисляване, без да се дават конкретни примери с продукти. Методиката се утвърждава от управителя и включва:

  • начина на изчисляване на стойностите- стъпка по стъпка;
  • цел;
  • законодателството, което се прилага;
  • отговорник за спазване на методиката;
  • честота на прилагане;
  • обхват на документа;
  • примерна таблица с хранителни и енергийни стойности;
  • факторите за превръщане при изчисляване на енергийна стойност;
  • разпространение на документа;
  • записи от методиката.

При поръчка на методиката, като приложение ще получите и таблица с хранителните стойности на най- често използваните храни.

До 24 часа от получено плащане, ще получите по e-mail файла с пълната информация.

Цена на методиката за изчисляване на хранителни и енергийни стойности- 40лв.

Заявка на методика

 

Данни за фактура (Не е задължително!)

 

Верификация

Сподели изискванията!

Професионално обучение Рубиком ООД.

Facebook