Онлайн обучение за изчисляване на хранителна и енергийна стойност

Този курс e онлайн обучение, което е представено така, че всички лица в сектора на производство на храни, които го преминат, да получат знания за изчисляване на хранителни и енергийни стойности на храни. Декларирането на тези стойности е законово изискване съгласно Регламент 1169/ 2011 от 13.12. 2016г.

 Модул 1:  Европейско и българско законодателство за етикетиране на храни.

В този модул са представени регламентите и наредбите, за представяне на хранителната и енергийна стойност и връзката между тях.

 • Регламент 1169/ 2011;
 • Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните.

Модул 2:   Какво е „хранителна и енергийна стойност“? Коя е задължителната информация и как се представя на етикета?

В този модул са дадени дефиниции за хранителна и енергийна стойност съгласно законодателството. Описана е каква е задължителната и допълнителната информация и начина на представяне. Даден е пример в табличен вид за представяне на хранителна и енергийна стойност.

 • Незадължителна информация, която може да се представи на етикета.
 • Мога ли да повторя част от информацията на етикета?
 • Мога ли да добавя информация за съдържанието на други вещества, различни от задължителните и допълнителните?
 • Как се представя информацията на етикета? Изразяване на количествата.
 • Кои витамини и минерали могат да бъдат обявени? Какви са условията, свързани с минимално количество в продукта?Какви единици трябва да се използват при обявяването им?
 • Допълнителни форми за представяне на хранителна информация
 • Пример: Представяне на задължителна хранителна информация за продукт.

Модул 3:  За кои храни не се изисква представяне на хранителна информация?

Законодателството позволява освобождаване на групи храни от деклариране на хранителна и енергийна стойност. В този модул са представени тези храни, както и пояснения с включване на казуси.

 • Групи храни, които са освободени от деклариране на хранителна и енергийна стойност.
 • Определения на групи храни според законодателството
 • Пояснения с включени на казуси

Модул 4:   Методика за изчисляване на хранителна стойности и примери с практическо изчисляване.

В този модул фокуса е към методиката за изчисляване на хранителна стойности- стъпка по стъпка. Дадени са практически примери за изчисляване.

 • Пример 1: Пълнозърнест хляб.
 • Пример 2: Козунак с какаов крем.
 • Пример 3: Компот от кайсии.
 • Пример 4: Пчелен мед с орехи.

Модул 5:   Допустими отклонения от средните стойности на хранителните вещества.

Хранителното съдържание не следва да се отклонява съществено от посочените на етикета стойности до степен, при която потребителите могат да бъдат заблудени. Затова при обявяването на информацията се допускат отклонения.

 • Закръглявания.
 • Пример за допустими отклонения от средните стойности

Тест:   10 въпроса

Приложение 1:   Витамини и минерали, които могат да се обявяват и техните хранителни референтни стойности (NRVs)

Приложение 2:   Таблица с хранителна и енергийна стойност на най- често използвани храни

Сертификат:   Веднага след завършване на обучението, може да изтеглите вашия сертификат.

Как да започна?

Регистрирай се тук и ще получиш welcome e-mail с указания и линк с вход към системата.

Сподели изискванията!

Comments are closed.

Професионално обучение Рубиком ООД.

Facebook