Казуси

1. Хранителната стойност на дадена храна се отнася за „вида, в който е приготвена“ или „във вида, в който се продава“?

Обявяването на хранителната стойност се отнася за храната във вида, в който се продава.  
Вместо това (когато е уместно), хранителната стойност може да се отнася за храната във вида, в който е приготвена, при условия, че се предоставят достатъчно подробни указания за нейното приготвяне. Поради това е възможно да се включи само информацията за хранителната стойност за храната „във вида, в който е приготвена“ за консумация.

2. Може ли да се използват само графични изображения за представяне на хранителната и енергийна стойност?

Не. Доброволно могат да се използват различни символи или пиктограми, които да улесняват разбирането информацията от потребителя. Те обаче не заместват задължителната информация, която се представя с наименования и числа. Това важи и в случаите, когато информацията за хранителни стойности се обявява доброволно.

3. За храни, които са с течност, хранителни стойности, които се обявяват са за цялото количество или само за отцеденото?

Някои храни могат да бъдат в течна среда- саламура, сок или течности като мазнина. В зависимост от храните, някои от тях се консумират в своята цялост (напр. риба тон в зехтин) или само оцеденото количество (напр. кисели краставички, сирене в суроватка).

Когато храната се консумира в своята цялост се препоръчва хранителната и енергийна стойности да се обявяват за цялото количество.
Когато от продукта се консумира само отцеденото количество, се препоръчва хранителната и енергийна стойности да се обявяват само за него.

4. Брашното освободено ли е от деклариране на хранителни и енергийни стойности?

Да, в случай, че към него не са добавени никакви добавки, витамини и минерали. Според  Регламент 852/2011, това е „непреработен продукт“:

  • „непреработени продукти“ са храните, които не са претърпели преработка и включва продукти, които са разделени, разделени на парчета, прерязани, нарязани на филии, обезкостени, накълцани, обелени, стрити, отрязани, почистени, обрязани, очистени от люспите, смляни, охладени, замразени, дълбоко замразени или размразени;

Ако брашното има добавени различни инградиенти- подобрители, витамини  и минерали, следва да се обявят хранителна и енергийна стойност.

5. Студено пресованото ленено масло освободено ли е от деклариране на хранителни и енергийни стойности?

Не. Студено пресованите масла са „преработени продукти“ и не могат да се възползват от освобождаване от обявяване на хранителна и енергийна стойност, като еднокомпонентен продукт.

Според  Регламент 852/2011:

  • „преработени продукти“ са храните, получени в резултат от преработката на непреработени продукти.

6. Продуктите ми се произвеждат на ишлеме, аз нямам регистриран производствен обект. Кой отговаря за декларирането на хранителните и енергийни стойности?

Всички хранителни продукти (освен освободените), които са на пазара, трябва да бъдат с обявени хранителни и енергийни стойности, независимо дали са произведени на ишлеме или в собствен обект. За достоверността на информацията отговорност носи юридическото лице, което е посочено на етикета.

7. Някои от обявените стойности на етикета се променят с течение на времето (напр. витамин С). Какви стойности да декларирам- в началото или в края на срока на годност на продукта ми?

Всички стойности, които се декларират имат регламентирани допустими отклонения, които включват и неточност на измерването. Обявените стойности трябва да се доближават до средните и следва да бъдат в границите на допустимите отклонения през целия срок на годност. Специално за витамин C в течности, могат да се приемат по- високи стойности на горната стойност.

8. За производството на продукта ми (пчелен мед със сурови ядки) всички суровини са освободени от деклариране на хранителни и енергийни стойности. Моят продукт освободен ли е и той?

Не. Въпреки, че всички суровини, които се влагат в производство са освободени, готовия продукт е многокомпонентен, различен от суровините, които се ползват и следва да се обяви хранителната и енергийната му стойност.

 

Ако имате казус за решаване или въпроси, пишете ни. Ще се радваме да бъдем полезни 🙂

Сподели изискванията!

Професионално обучение Рубиком ООД.

Facebook